Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie

Opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XXV/203/16

RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.)oraz art. 6 ust 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/303/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zmienionej Uchwałą nr XL/356/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2013r., Uchwałą Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 18 grudnia 2014r. oraz Uchwałą Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 listopada 2015r.  §2 otrzymuje brzmienie: " §2 Ustala się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 27,88 zł netto za 1 m3”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Bierutowie

Marianna Jarząb 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

UCHWAŁA NR IV/19/14

RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zmienionej Uchwałą Nr XL/356/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.)oraz art. 6 ust 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/303/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zmienionej uchwałą nr XL/356/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2013r. §2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 26,21 zł netto za 1 m3”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Bierutowie

Marianna Jarząb 

AKTUALNOŚCI:

Opłaty za odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2017r.

Utworzono dnia 13.12.2016

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie powiadamia, że zgodnie z Uchwałą XXV/203/16 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/303/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek...

czytaj dalej na temat: Opłaty za odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2017r.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny