Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie

Oświadczenie

UWAGA:  Numer  wniosku nadany  zostanie  przez  ZGK  w  Bierutowie

 

.............................................. 

                                                                                                                        (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

 

 

                Jako właściciel nieruchomości gruntowej działka nr ...................... obręb ................................. j. ewid. .............................. w związku z ..................................................................................................... wyrażam zgodę na nieodpłatne zainstalowanie i pozostawienie w moim gruncie przewodu przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego* zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu oraz pozostawienie pasa terenu wolnego od zadrzewienia o szerokości min. 1 m licząc od krawędzi przewodu (w obie strony). Jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienie dostępu dla ekip remontowych celem prowadzenia prac eksploatacyjno - awaryjnych na przyłączu z zastrzeżeniem, że  po zakończeniu robót inwestor jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na własny koszt.

 

.....................................................

                                                                                                (czytelny podpis właściciela)

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

________________________________________________________________________________________

 

UWAGA: WSKAZANE JEST NOTARIALNE POŚWIADCZENIE PODPISU WŁAŚCICIELA

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny