Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie

Oświadczenie

UWAGA:  Numer  wniosku nadany  zostanie  przez  ZGK  w  Bierutowie

 

.............................................. 

                                                                                                                        (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

 

 

                Jako właściciel nieruchomości gruntowej działka nr ...................... obręb ................................. j. ewid. .............................. w związku z ..................................................................................................... wyrażam zgodę na nieodpłatne zainstalowanie i pozostawienie w moim gruncie przewodu przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego* zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu oraz pozostawienie pasa terenu wolnego od zadrzewienia o szerokości min. 1 m licząc od krawędzi przewodu (w obie strony). Jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienie dostępu dla ekip remontowych celem prowadzenia prac eksploatacyjno - awaryjnych na przyłączu z zastrzeżeniem, że  po zakończeniu robót inwestor jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na własny koszt.

 

.....................................................

                                                                                                (czytelny podpis właściciela)

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

________________________________________________________________________________________

 

UWAGA: WSKAZANE JEST NOTARIALNE POŚWIADCZENIE PODPISU WŁAŚCICIELA

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny