Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie

Oświadczenie

UWAGA:  Numer  wniosku nadany  zostanie  przez  ZGK  w  Bierutowie

 

.............................................. 

                                                                                                                        (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

 

 

                Jako właściciel nieruchomości gruntowej działka nr ...................... obręb ................................. j. ewid. .............................. w związku z ..................................................................................................... wyrażam zgodę na nieodpłatne zainstalowanie i pozostawienie w moim gruncie przewodu przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego* zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu oraz pozostawienie pasa terenu wolnego od zadrzewienia o szerokości min. 1 m licząc od krawędzi przewodu (w obie strony). Jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienie dostępu dla ekip remontowych celem prowadzenia prac eksploatacyjno - awaryjnych na przyłączu z zastrzeżeniem, że  po zakończeniu robót inwestor jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na własny koszt.

 

.....................................................

                                                                                                (czytelny podpis właściciela)

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

________________________________________________________________________________________

 

UWAGA: WSKAZANE JEST NOTARIALNE POŚWIADCZENIE PODPISU WŁAŚCICIELA

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny