Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie

Regulamin korzystania z PSZOK

ADRES PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Bierutów

ul. Spacerowa 4,

56-420 Bierutów

PSZOK przyjmuje odpady od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 i w soboty od 8.00 do 16.00

Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu 784 665 255

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/260/12

Rady Miejskiej w Bierutowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

zlokalizowanego na terenie gminy Bierutów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku:

I. Zasady ogólne:

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

II. Ustalenia szczegółowe:

1. PSZOK przyjmuje odpady od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 i w soboty od 8.00 do 16.00

2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów po okazaniu następujących dokumentów:

- deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

- ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług …

6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

- materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,

- zmieszane odpady komunalne,

- zmieszane odpady budowlane.

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

8. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na, przygotowanej przez dostarczającego zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu.

9. W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIX/260/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według cennika przyjmowania odpadów do PSZOK.

10. Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bierutowie www.bierutow.pl oraz przy wjeździe na teren PSZOK.

III. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu 784 665 255

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Bierutowie, ul. Moniuszki 12

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bierutowie www.bierutow.pl. 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny